2. Firma!

Per aconseguir que l’Ajuntament de Barcelona instal·li aparcaments segurs per a bicicletes, necessitem el màxim suport possible! Col·labora-hi signant la nostra petició a change.org:

Ajuntament de Barcelona: Instal·la aparcaments de bicicleta segurs per evitar robatoris i incentivar-ne el seu ús.

FIRMA!

I comparteix l’acció a les xarxes socials!

Aquestes són les mesures que proposem per millorar el sistema d’aparcament de bicicleta:

– Insta·lació d’aparcaments segurs de tipus “Vadebike” per tota la ciutat
– Creació de més “biciparks” en espais potencialment lliures com els Jardins de Germanetes
– Insta·lació de “bicibox” a l’Àrea Metropolitana
– Més places d’aparcament subterrànies de Barcelona